CBVSI Safety & Work SL - Sistemes de gestió ISO, Informes tècnics i legalitzacions

Que fem

CBVSI


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Llicències d´ activitat

És un document signat per tècnic competent, que es requereix per l'obtenció de la corresponent llicència municipal, que permetrà l'obertura de la seva activitat en un local o recinte determinat

Plans d´emergències i autoprotecció (PAU)

El pla d'emergència s'elabora amb la finalitat que constitueixi una guia per al desenvolupament de les activitats en un recinte o espai. I té com a objectiu establir els criteris essencials per a la regulació de l'autoprotecció, per a la val ...

Prevenció de Riscos Laborals

A vegades, tenir un servei de prevenció aliè contractat és insuficient per a poder dur a terme tota la gestió i atenció que requereix la SEGURETAT i SALUT dels treballadors.   T'ajudem a GESTIONAR, i sobretot, t'assessorem en la impla ...

Certificación estructuras

Certificar y asegurar las estructuras existentes en el espacio de trabajo, así como determinar las cargas máximas de las mismas, son requisito para la obtención de la licencia y la seguridad en los establecimientos.( podiums, escenarios, estructur ...

Estudis tècnics

Per a dur a terme els nostres tràmits necessitem, a vegades, informes específics que ens sol·licita l'administració pública en els quals hem d'assegurar que es compleixen normatives específiques, de soroll ambiental (OMAIA), mobilitat, etc. per ...

Sistemes de gestió - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

Us oferim un servei integral, en el qual treballant en equip us guiarem en tot el procés de disseny, implantació i seguiment, dels sistemes de Gestió que necessiteu implantar, fins a aconseguir els objectius definits i finalment us acompanyem en e ...

Protecció de dades LOPD - RGDP

Conscients dels avanços de les noves tecnologies i de la importància de garantir la privacitat de les persones, CBVSI des de la seva experiència, amb més de 20 anys en el sector d'acord amb els canvis que s'han produït en l'àmbit de la protecci ...

Seguretat Alimentaria - APPC

Hostaleria, Restauració, i empreses alimentàries, han de complir amb els requisits de Sanitat.   Realitzar un ANÀLISI DE PERILLS i PUNTS DE CONTROL CRÍTICS dels procediments de l'empresa, és bàsic per al compliment de la normativa ...