CBVSI Safety & Work SL - Sistemes de gestió ISO, Informes tècnics i legalitzacions