CBVSI Safety & Work SL - Sistemes de gestió ISO, Informes tècnics i legalitzacions

Formació

Cursos orientats en Prevenció de Riscos Laborals, Normativa CEE, implantacions de Qualitat i Medi ambient.Plataforma elevadores mòbils de persones (PEMPS)
Muntatge i desmuntatge d'esdeveniments
Músics – Artistes - Cantants